Svenska English Norsk Suomi Deutsch Polski

Kjøpsråd

MHF
Å velge en bra alkoholmåler er ikke lett. Det finnes mye villedende reklame, tomme løfter og flott forpakninger som villeder oss. Som i så mange andre tilfeller er det viktig å være en bevisst kunde. Dette kan MHF hjelpe deg med.

Kvalitetsnivået på alkoholmålere

Markedet for alkoholmålere har lenge vært helt uregulert og oversvømt av dårlige produkter som ikke gjør det de lover. Det finnes to internasjonale EU-standarder som bestemmer kvalitetsnivået som produktene må oppnås for å kunne selges her til lands. Det hjelper kundene til å gjøre gode valg.
Fra og med 2013 finnes det to nye standarder for alkoholmålere.
  • For privat bruk gjelder SS-EN 16280:2012. Scandtest AM 800 er en av de første målerne som er godkjent for privat bruk.
  • For profesjonell bruk, som politi, bedrifter osv. er det SS-EN 15964:2011 som gjelder. Dignita AMP 100 er en av de første godkjente målerne for profesjonell bruk.
  • Les mer om våre alkoholmålere her: Alkoholmålere

Produsentene er i gang med å tilpasse produktene sine og utføre upartiske produkttester på akkrediterte laboratorier for å sørge for at de lever opp til standardene.

Faktorer for en pålitelig alkoholmåler

1. Måle utåndingsluften rett
Å måle alkohol i utåndingsluften stiller høye krav til måleren. En viktig faktor som mange produsenter ofte glemmer, er at alkoholen i utåndingsluften skal speile alkoholmengden i blodet. Det gjør den først når man tar prøven fra den dype lungeluften. Det er nemlig lengst ned i lungene som alkoholen i utåndingsluften tilsvarer alkoholmengden i blodet. En alkoholmåler som f.eks. tar prøven allerede etter en halv liter utåndet luft, kan rapportere et resultat som er opptil 70–80 % feil.
2. Stabile måleverdier
En annen viktig faktor er at måleren er stabil og måler det samme nivået hver gang. En måler som veksler opp og ned i måleverdiene er et upålitelig produkt som ikke bør selges.
3. Jevnlig kalibrering
En tredje og viktig faktor er at måleren kalibreres jevnlig, og at den som utfører kalibreringen har full kontroll på at man gjør det rett.

Hva du som kunde skal tenke på

Selv om man har en god alkoholmåler, så finnes det noen viktige faktorer som kunden skal tenke på.
1. Vent 10–15 minutter før du blåser
Før du blåser i en alkoholmåler, må du sørge for at munnen er fri for alkohol. Hvis man har drukket noe alkohol i løpet av de siste 10–15 minuttene, selv om det bare er en lettøl, så skal du avstå fra å blåse i alkoholmåleren.
Mange tar frem alkoholmåleren på festen og drikker noe sterkt, for deretter å blåse i måleren. Da får du kun et veldig høyt resultat som ikke tilsvarer kroppens påvirkning, bare det nivået du har i munnen. Dessuten kan kalibreringen hos enkelte målere helt settes ut av funksjon, og da må du sende måleren inn for en ny kalibrering for å kunne stole på resultatet.
2. Hold styr på begrepene
Mange blander ofte sammen begrepene mg/l og promille. Mg/l brukes når du måler utåndingsluften. Promille brukes når man måler alkohol i blodet. Den svenske Trafikkbrottslagen sier at man dømmes for fyllekjøring når man fører et motorkjøretøy, tog eller båt når man har en alkoholkonsentrasjon på over 0,2 promille eller 0,10 mg/l i utåndingsluften. Disse to nivåene tilsvarer hverandre i alkoholpåvirkning.
Å blande sammen disse enhetene er veldig vanlig, og som forbruker er det viktig at man kan forskjellen. Hvis man har en alkoholmåler som kun viser verdien uten å beskrive hvilken av enhetene (mg/l eller promille) det er, kan brukeren tro at han/hun bare er halvparten så beruset som man faktisk er.