Svenska English Norsk Suomi Deutsch Polski

Spørsmål og svar

Hva skiller de forskjellige målerne?

For deg som er forbruker finnes det en rekke ting du bør se ekstra på for å finne er god alkoholmåler.
  • Påvirkes måleverdien av måten jeg blåser på? Små alkoholmålere uten prøvesystem viser vanligvis feil verdi når du blåser for hardt eller løst.
  • Bruker alkoholmåleren er munnstykke? Alkoholmåleren uten munnstykke kan kun gi et grovt estimat etter som omgivelsesluften blandes med utblåsningsluften før den når måleren.
  • Har alkoholmåleren en måleteknikk som ikke gir utslag for stoffer som sigarettrøyk?
  • Er alkoholmåleren stabil innenfor det anbefalte kalibreringsintervallet?

I tillegg til rent tekniske ting; finnes det noen ting som pleier å gi en god indikasjon på kvaliteten til alkoholmåleren?

  • Er leverandøren etablert med produkter av dokumentert høy kvalitet?
  • Ser produktets dokumentasjon om målenøyaktighet pålitelig ut eller er det en kopi fra en annen kjent leverandør?
  • Finnes det pålitelige referanser?
  • Ser måleren ut som et kvalitetsinstrument? Hvis måleren ser ut som en morsom leke, så er den ofte dessverre bare det.

Kan man stole på alle alkoholmålere?

Mange alkoholmålere markedsføres med «samme måleteknikk som politiet».
Nei, det er langt fra alle alkoholmålere som duger ifølge oss.
Vi anbefaler alltid å velge en original alkoholmåler etter ditt eget behov samt at det finnes referanser som dokumenterer god kvalitet.
De alkoholmålerne som vi selger er nøye utvalgt og holder høy kvalitet med gode testresultater. Det er også viktig at man velger en leverandør med fullstendige garantier.

Hva er den maksimale verdien som alkoholmålerne viser?

En bra alkoholmåler skal vise opptil 4,00 ‰.
Ved en alkoholverdi på 4,00 ‰ eller mer, risikerer de fleste mennesker livet i akutt alkoholforgiftning.
Vær forsiktig med å blåse høye konsentrasjoner alkohol rett i sensoren etter at du har drukket, da det kan skade sensoren. Vent alltid minst 20 minutter før en prøve tas.

Hvilke alkoholgrenser gjelder ved bilkjøring?

I Sverige går grensen ved 0,2 ‰ for fyllekjøring og 1,0 ‰ for grov fyllekjøring.
Ny fyllekjøringslov trådde i kraft 1. januar 2010.
Visst personen har mer enn 0,2 promille i utåndingsluften blir han/hun dømt for fyllekjøring og mister sertifikatet i minst ett år. Hvis dommen blir «grov fyllekjøring» mister man sertifikatet i minst to år.

Hva vises i politiets alkoholmålere ved kontroller?

Politiet har valgt å bare bruke røde eller grønne indikatorer for å unngå diskusjon med føreren i veikanten. Ved et positivt (rødt) måleresultat får personen blåse i en annen måler hos politiet eller ta en blodprøve hvor den nøyaktige promillen måles.

Merker alle alkoholmålere hvis man blåser utilstrekkelig eller med avbrudd?

Nei, men mengden og hvordan du blåser er veldig viktig for å få et korrekt resultat. For å være lett å bruke, er en god alkoholmåler ikke følsom for hvordan du blåser (hardt, løst osv.). For målenøyaktigheten er det viktig at det er et konstant utpust.

Skades måleren av sigarettrøyk?

For enklere alkoholmålere får du feil utslag etter at du har røyka, men ikke med en bra alkoholmåler. Derimot bør du ikke blåse røyk direkte inn i måleren fordi målecellen kan ta skade.

Må man bytte munnstykke etter hver prøve?

Du kan bruke det samme munnstykket, men vi anbefaler at du bytter det med jevne mellomrom av hygieniske grunner. Hvis du blåser veldig mange ganger kan det skapes mye kondens/urenheter i munnstykket, og da bør du skylle det godt.

Kan alkoholmåleren ta skade hvis jeg blåse umiddelbart etter inntak av alkohol eller blåser når jeg er sterkt beruset?

Ja, du kan skade måleren ganske mye hvis du har for høy konsentrasjon når du blåser.
Du bør unngå å blåse rett etter at du har drukket sprit (innen 20 minutter). Ettersom blodet har nivå i promille mens sprit har i prosent, blandes det store konsentrasjoner. Nivået tilsvarer ofte over 10 promille, noe som er helt umulig å få til på «normalt» vis. Det kan skade sensoren da den ikke er ment for dette.
Du får dessuten altfor høye måleverdier som ikke tilsvarer ditt nivå i blodet. Hvis du venter 20 minutter etter, så får du rett verdi og risikerer ikke å skade sensoren.

Hvor følsom bør alkoholmåleren være?

Politiet bruker Dräger som har en maksimal avvikelse på +/- 0,05 ‰.
Våre alkoholmålere har en følsomhet på minst +/- 0,01 %, noe som gir en veldig bra indikasjon hvis du ligger over grensen på 0,2 ‰.
Det betyr i praksis at du hvis du leser av 0,2 ‰ på instrumentet, ligger du normalt innenfor 0,19–0,25 ‰.
Du bør absolutt ikke bruke alkoholmåleren for å teste grensene dine, men for å unngå bilkjøring og lignende til du er helt edru.

Kalibrering

Hva koster en kalibrering av alkoholmåleren?

De alkoholmålerne vi selger må sendes inn til oss for kalibrering og det koster 499 SEK.

Hvor mange prøver kan tas innenfor et kalibreringsintervall?

Det fleste gode alkoholmålerne indikerer når det er på tide med en kalibrering, men det ligger på mellom 200–300 prøver og helt opptil 1000 prøver i enkelte tilfeller. Du bør alltid kalibrere alkoholmåleren etter minst 12 måneder. Politiet kalibrerer sine alkoholmålere hver tredje måned for å være på den sikre siden.

Hvor mye nøyaktighet mister alkoholmåleren hvis man ikke kalibrerer den?

Vanligvis 0,6 % av oppmålt verdi per måned.
Vi anbefaler sterkt at man kalibrerer eller bytter sensor når måleren indikerer dette.
Etter det kan vi ikke garantere driften.

Bestilling og levering

Hvordan bestiller jeg?

Du bestiller enklest direkte via vårt nettsted.
Har du spørsmål eller ønsker å bestille via telefon, er det bare å ringe til oss på 55 100 700. Vi hjelper deg gjerne med å velge en bra alkoholmåler som passer akkurat dine behov. Vi har åpent alle hverdager mellom 8–17.

Hvor lang er leveringstiden?

Så snart vi har mottatt, pakket og sikret din bestilling sendes den med posten.