Svenska English Norsk Suomi Deutsch Polski

Porady na temat zakupu

MHF
Nie jest łatwo kupić dobry alkomat. Reklamy często wprowadzającą w błąd, zawierają puste obietnice i kuszą pstrokatymi opakowaniami. Podobnie jak w przypadku wielu innych produktów, warto być świadomym konsumentem. W tym pomocne może być laboratorium MHF.

Poziom jakości alkomatów

Przez długi czas rynek alkomatów był rynkiem kompletnie nieuregulowanym i zasypanym słabej jakości produktami, które nie działały tak, jak obiecywali ich producenci. Od tego roku obowiązują dwie międzynarodowe normy UE określające wymagania, które produkty muszą spełniać, aby można było je sprzedawać w Szwecji. Będą one w przyszłości pomagały nam, szwedzkim konsumentom, dokonywać odpowiednich wyborów.
Od roku 2013 obowiązują dwie nowe normy dotyczące alkomatów
  • Użytkowanie prywatne: SS-EN 16280:2012 Scandtest AM 800 To jeden z pierwszych alkomatów zatwierdzony do użytku prywatnego.
  • Użytkowanie profesjonalne, np. przez policję, firmy itp.: SS-EN 15964:2011 Scandtest AMP 100 To jeden z pierwszych alkomatów zatwierdzonych do użytku profesjonalnego.
  • Tutaj można dowiedzieć się więcej o naszych alkomatach: alkomaty

Jeszcze przez kilka lat musimy żyć w niepewności, ponieważ obecnie producenci pracują nad dostosowaniem swoich wyrobów do wymagań i przeprowadzają niezależne badania produktów w akredytowanych laboratoriach, aby sprawdzić ich zgodność z wymaganiami norm.

Czynniki decydujące o niezawodności alkomatu

1. Prawidłowy pomiar wydychanego powietrza
Pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu jest wymagającym zadaniem dla urządzenia. Ważnym czynnikiem, o którym wielu producentów wydaje się zapominać, jest fakt, że stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu ma odzwierciedlać stężenie alkoholu we krwi organizmu. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku pobierania próbki powietrza wydychanego z głębokich partii płuc. Dopiero powietrze znajdujące się w najgłębszych miejscach płuc ma stężenie alkoholu odpowiadające stężeniu alkoholu we krwi. Alkomat, który pobiera próbkę już z wydechu o objętości pół litra, może dawać błędne wyniki w nawet 78-80 procentach.
2. Stabilne wartości pomiarów
Inną ważną cechą decydującą o jakości alkomatu jest jego stabilność i zdolność wielokrotnego odtworzenia tego samego pomiaru, aby za każdym razem podawał wartość na tym samym poziomie. Alkomat, który wskazuje zmienne wartości pomiaru jest niewiarygodny i nie powinien być dopuszczony do sprzedaży.
3. Regularna kalibracja
Trzecim ważnym czynnikiem jest przeprowadzanie regularnej kalibracji alkomatu przez osobę, która ma wiedzę na temat jej prawidłowego wykonania.

O czym powinien pamiętać klient?

Nawet mając dobry alkomat, klient musi pamiętać o kilku ważnych czynnikach.
1. Odczekaj 10-15 minut zanim dmuchniesz
Przed dmuchnięciem w alkomat należy upewnić się, że w ustach nie jest obecny alkohol. W razie wypicia płynu zawierającego alkohol w ciągu ostatnich 10-15 minut, nawet jeśli było to tylko lekkie piwo, należy odstąpić od dmuchania w alkomat.
Wiele osób wyjmuje alkomat na imprezie i pije jakiś mocny trunek, aby następnie dmuchnąć w alkomat. Otrzymany wówczas wynik jest ekstremalnie wysoki wynik i nie odpowiada stężeniu alkoholu w organizmie, lecz jedynie w ustach. Ponadto w niektórych alkomatach kalibracja może zostać całkowicie zachwiana, co wiąże się z koniecznością wysłania alkomatu do kalibracji, aby znów móc polegać na wskazywanych pomiarach.
2. Trzymaj promile pod kontrolą
Wiele osób myli jednostki mg/l i promil. Mg/l jest używana do pomiarów wydychanego powietrza. Promile w przypadku pomiarów stężenia alkoholu we krwi. Zgodnie ze szwedzkim prawem dotyczącym ruchu drogowego prowadzenie pojazdu silnikowego, pociągu lub łodzi uznaje się za jazdę po spożyciu alkoholu w przypadku, gdy stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,2 promila lub 0,10 mg/l w wydychanym powietrzu. Te dwie wartości są równoważne, jeśli chodzi o oddziaływanie alkoholu na organizm.
Te dwie różne jednostki są bardzo często mylone, a będąc konsumentem, ważne jest, aby znać różnicę między nimi. W przypadku korzystania z alkomatu wyświetlającego jedynie wartość bez podawania jednostki (miligram na litr lub promil) użytkownik może sądzić, że stężenie alkoholu w jego organizmie jest o połowę niższe niż to jest w rzeczywistości.