Svenska Norsk Suomi

Information om äldre alkolås

Dignita har sedan hösten 2016 upphört med försäljning av alkolåsen AL-5 och AL-6 till förmån för nästa generations alkolås AL-100. Anledningen är att AL-5 och AL-6 uppfyller den tidigare Europastandarden EN:2007 medan det modernare alkolåset AL-100 uppfyller dagens Europastandard EN:2014.
 

Generellt
Dignita avråder från att köpa och återanvända begagnade alkolås av följande skäl:

•   Ett återanvänt alkolås har mest sannolikt passerat garantitiden dvs ägaren ansvarar själv för eventuella produkt- och installationskostnader oavsett vilket fel som inträffar.
•   Vid tidigare användning kan alkolåset ha kontaminerats med t ex saliv, snus, partiklar etc vilket äventyrar såväl hygien som funktion.
•   Alla alkolås har en sensor vars kemiska sammansättning avklingar över längre tid och speciellt vid inaktivitet.
•   Problemfri hantering och uppladdningar av loggfiler till Transportstyrelsen är en förutsättning för att en person med villkorat alkolås ska återfå sitt vanliga körkort.

Villkorat alkolås

AL-6 är en äldre låsmodell som inte uppfyller den senaste Europastandarden och fr o m oktober 2016 ska ett begagnat AL-6 inte återanvändas som villkorat alkolås.

Nuvarande villkorade alkolås AL-100V ska inte användas som villkorat alkolås mer än en villkorsperiod. Däremot kan AL-100V konverteras och fortsatt användas som ett kommersiellt alkolås AL-100K. Konverteringen kan utföras av Dignita till ett pris av 3 750 kr inkl moms alternativt av en Dignita-godkänd serviceverkstad i samband med villkorsperiodens sista servicetillfälle.

Kommersiellt alkolås

AL-5 är en äldre låsmodell som inte uppfyller den senaste Europastandarden och ska fr o m 24 månaders användning inte vidareförsäljas och återanvändas som ett begagnat kommersiellt alkolås.

Nuvarande kommersiella alkolås AL-100K kan, inom 36 månaders användningstid, vidareförsäljas och återanvändas som ett begagnat kommersiellt alkolås. I samband med detta måste det göras en mer omfattande service av alkolåset och eventuellt byte av sensor. Detta säkerställer funktionen av ditt alkolås och kan utföras av Dignita till en kostnad av 3 750 SEK ink moms.