Svenska Norsk Suomi

Kalibrering för alkomätare

Vi finns där för dig när det kommer till service, underhåll och kalibrering!
Vi är utbildade på service och underhåll/kalibrering på alla mätare vi säljer. Många konkurrenter har inte en sådan variation på alkotestutrustning, men vi kan erbjuda service i dess helhet.
Alkomätare bör beroende på modell kalibreras var 6:e till 12:e månad, vilket är avgörande för att erhålla korrekta och tillförlitliga resultat.
Kalibreringen är avgörande för korrekta och tillförlitliga resultat!
Om man inte kalibrerar alkomätaren enligt rekommendation från tillverkaren, kommer testresultaten att bli felaktiga.
Till vissa modeller kan du alternativt köpa en ersättningssensor.
Om du vill ha service/kalibrering på din alkomätare, beställer det du enklast här.

Varför kalibrera? För att du skall kunna lita på riktigheten av de värden du får på din alkomätare måste den kalibreras regelbundet.
För hårt utnyttjad och ofta använd utrustning påverkar/förkortar tiden mellan behov av kalibreringar eftersom nollpunkten flyttas. Men, det avgörande är inte- som ofta felaktigt antas- användningsfrekvensen, utan tiden. Oavsett om mätaren används eller ej minskar känsligheten hos den integrerade sensorn över tiden.

Kalibrering hos Dignita
Varje alkoholmätare, som du köper från Dignita, alkotestidag eller Scandtest kalibrerar du enklast hos Dignita. Vi kalibrerar också enheter som har köpts från våra återförsäljare eller andra leverantörer/ märken.
Datumet för nästa kalibrering kan du läsa på din kalibreringsetikett som sitter på din alkoholmätare.
En del alkomätare har också inbyggd timer i displayen. Om kalibreringsetikett/timer saknas, så är kalibreringsdatum (beroende på modell) sex månader alt 12 månader, efter inköpsdatum.

Vårt servicelöfte vid kalibrering
Efter det att vi erhållet din alkomätare för kalibrering får du den i retur av oss senast efter en vecka.

I avgiften för kalibrering ingår:
  • Sensorkontroll genom de senaste mätinstrument
  • Kalibrering med märkesspecifik utrustning
  • Kalibrering av tekniskt utbildad och erfaren personal
  • Rengöring av alkomätaren

 

Beställ din kalibrering här