Svenska Norsk Suomi

Frågor & Svar

Du når oss alltid på telefon: 090-12 94 00 eller via e-post: info@dignita.se om du har frågor gällande ditt köp

Vad skiljer olika alkomätare åt?

För dig som konsument finns ett antal saker som du bör titta extra på för att hitta en bra alkoholmätare.
  • Är mätvärdet beroende av hur jag blåser? Små alkomätare utan provtagningssystem visar vanligtvis felaktigt mätvärde om du blåser hårt eller löst.
  • Använder alkomätaren ett munstycke? Alkoholmätare utan munstycke kan endast ge en grov indikation eftersom omgivningens luft blandas med utandningsluften innan den når mätaren.
  • Har alkoholmätaren en mätteknik som inte ger utslag för störande ämnen såsom cigarettrök?
  • Är alkomätaren stabil inom det av leverantören rekommenderade kalibreringsintervallet?

Utöver rent tekniska aspekter, finns det några bedömningsfrågor som brukar ge en bra indikation om kvalitén på alkomätaren?

  • Är leverantören etablerad med produkter med erkänt hög kvalitet?
  • Ser produktens datablad över mätnoggrannhet pålitlig ut, eller är det en kopia av en annan erkänd leverantör?
  • Finns det pålitliga svenska referenser?
  • Ser mätaren ut som ett kvalitetsinstrument? Ser den ut som en rolig gimmick är det oftast tyvärr också bara det.

Kan man lita på alla alkomätare?

Många alkomätare marknadsför sig idag med "samma mätteknik som polisen".
Nej långt ifrån alla alkomätare som säljs håller måttet enlig oss.
Vi rekommenderar alltid att välja en Orginal alkomätare efter ditt eget behov, samt att det finns referens tester som visar på bra kvalitet.
De alkoholmätare vi säljer är noga utvalda samt håller hög kvalitet med bra testvärden. Sedan är det viktigt att man väljer en leverantör med fullständiga garantier.

Vad gäller för alkoholgränser vid bilkörning?

I Sverige går gränsen vid 0.2‰ för rattfylleri samt 1.0 ‰ för grovt rattfylleri.
Ny rattfyllerilag trädde i kraft den 1 Januari 2010.
Har personen mer än 0,2 promille i utandningsluften blir dommen rattfylleri och man förlorar körkortet i minst ett år. Om dommen blir grovt rattfylleri är återkallelsetiden tiden minst två år.

Vad visas i Polisens alkoholmätare vid en vägkontroll?

Polisen har valt att bara visa rött eller grönt, detta för att undvika diskussion med trafikanten vid vägkanten. Vid ett positivt prov får personen sedan blåsa i en annan alkomätare hos Polisen alt ta blodprov där den exakta alkoholhalten kan utläsas.

Märker alla alkoholmätarna om man blåser otillräckligt eller med avbrott?

Nej, men volymen och hur du blåser är en oerhört viktig parameter för att få ett korrekt resultat. För att vara lätt att använda är bra alkoholmätare okänsliga för hur du blåser, hårt, löst osv. För mätnogrannheten är det viktiga att det är en konstant utandning.

Skadas mätaren av cigarettrök?

För enklare alkomätare får du ett felaktigt utslag för alkohol efter att du rökt men det får du inte med en bra alkomätare. Du bör däremot inte blåsa rök direkt in i mätaren då mätcellen kan ta skada.

Behöver man byta munstycke efter varje prov?

Du kan använda samma munstycke, även om vi rekomenderar att byta med jämna mellanrum av hygieniska skäl. Om du blåser väldigt många gånger kan du dock få mycket kondens/skräp i munstycket, då bör du byta alt skölja av det rejält.

Kan jag skada alkoholmätaren om jag blåser direkt efter intag av alkohol eller blåser när jag är väldigt berusad?

Ja, du kan allvarligt skada mätaren om du har för höga koncentrationer som du blåser.
Du bör absolut undvika är att blåsa direkt efter att du druckit starksprit (inom 20 minuter). Då blodet har nivå i promille och sprit i procent blandas det oerhört stora koncentrationer och nivå motsvarar ofta över 10 promille vilket är helt omöjligt att åstadkomma på ”normalt” sätt. Detta skadar sensorn då den inte är avsedd för detta.
Du får dessutom ett alldeles för högt mätvärde som inte motsvarar din blodalkoholhalt. Väntar du minst 20 minuter efter så får du både rätt värde och riskerar inte att skada sensorn.

Vilken noggrannhet bör man ha på en bra alkoholmätare?

De polisen använder Dräger har en maximal avvikelse + /- 0.05‰.
Våra alkomätare har minst en noggrannhet på +/- 0,1% vilket ger en väldigt bra indikation på om man har över gränsen 0,2‰.
Det innebär i praktiken att läser du 0.2‰ på instrumentet ligger du normalt inom 0.19 – 0.25‰.
Du bör absolut inte använda din alkomätare för att testa dina gränser utan att du undviker bilkörning och liknande tills du är helt nykter!

Kalibrering

Vad kostar kalibrering av alkoholmätare?

De alkomätare vi säljer med bränslecell måste skickas in till oss för kalibrering och det kostar 499 SEK.

Hur många test kan göras inom ett kalibreringsintervall?

De flesta bra alkomätare indikterar när kalibrering ska ske, men det ligger på mellan 200-300 tester och i undantagsfall upp till 1000 tester. Det bör alltid ske en kalibrering av alkoholmätaren efter minst 12 månader. Polisen kalibrerar sin alkomätare var 3:e månad för att vara på den säkra sidan.

Hur mycket tappar alkomätarna i precision om man inte kalibrerar?

Typiskt 0.6% av uppmätt värde per månad.
Vi rekommenderar dock starkt att kalibrera eller byta sensor då mätaren indikerar.
Efter det kan vi inte garantera driften.

Order & Leverans

Hur beställer jag?

Enklast beställer du din alkoholmätare direkt online här på vår webbplats.
Har du frågor eller vill beställa via telefon är det bara att ringa oss: 090 12 64 00. Vi hjälper dig gärna att välja en bra alkomätare som passar just dina behov. Vi har öppet alla vardagar kl. 8-17.

Hur lång leveranstid räknar ni med?

Vi levererar när vi mottagit, packat samt säkrat din beställning med Posten.