Svenska Norsk Suomi

Köpråd

Du når oss alltid på telefon: 090-12 94 00 eller via e-post: info@dignita.se om du har frågor gällande ditt köp

Att köpa en bra alkomätare är inte lätt. Det finns mycket vilseledande reklam, tomma löften och glättiga förpackningar som förvillar. Som i så många andra fall är det viktigt att vara en medveten konsument.

Kvalitetsnivå på alkomätare

Alkomätarmarknaden har länge varit helt oreglerad och översållad av dåliga produkter som inte fungerar som utlovat. Från och med i år finns det två internationella EU-standarder som sätter en kvalitetsnivå som produkterna måste uppnå för att få säljas i Sverige. Det kommer i framtiden att hjälpa oss svenska konsumenter att göra bra val.
Från år 2013 finns två nya standarder för alkoholmätare
  • Privat användande SS-EN 16280:2012 - Dignita AM-7000 och Dignita AM-8000 är exempel som är godkända för privat bruk.
  • Professionell användning så som polis, företag mm SS-EN 15964:2011 Dignita AMP-100 är en av de första godkända mätaren för Professionell användning
  • Läs mer om våra alkomätare här: alkomätare

Vi får tyvärr leva med problemet och ovissheten i ytterligare något år eftersom tillverkarna nu håller på att anpassa sina produkter och genomför opartiska produkttester på ackrediterade laboratorier för kontroll att de lever upp till standarderna.

Faktorer för en pålitlig alkomätare

1. Mäta utandningsluft rätt
Att mäta alkohol i utandningsluften ställer höga krav på alkomätaren. En viktig faktor som många tillverkare verkar glömma är att alkoholen i utandningen ska spegla kroppens blodalkoholkoncentration. Det gör den först när man kan ta provet på den djupa lungluften. Det är nämligen längst ner i lungorna som alkoholen i utandningen motsvarar blodets alkoholhalt. En alkomätare som t.ex. tar provet redan efter en halv liter utandad luft kan rapportera resultat som är upp till 70-80 procent fel.
2. Stabila mätvärden
En annan viktig kvalitetsfaktor är att mätaren är stabil och mäter samma nivå varje gång. En mätare som far upp och ner i visade mätvärden är en opålitlig produkt och bör inte få säljas.
3. Regelbunden kalibrering
En tredje viktig faktor är att mätaren kalibreras regelbundet och att den som utför kalibreringen har full koll på att man kalibrerar rätt.

Vad du som kund behöver tänka på

Även om man har en bra alkomätare så finns det några viktiga faktorer som kunden behöver tänka på.
1. Vänta 10-15 minuter innan du blåser
Innan man blåser i en alkomätare så måste man se till att munnen är fri från alkohol. Om man druckit något med alkohol i de senaste 10-15 minuterna, även om det bara är en lättöl, så skall man avstå från att blåsa i alkomätaren.
Många plockar fram sin alkomätare på festen och dricker något starkt, för att direkt därefter blåsa i mätaren. Då får man ett extremt högt resultat som inte motsvarar kroppens påverkan utan enbart vilken alkoholnivå man har i munnen. Dessutom kan kalibreringen av visa alkomätare helt sättas ur funktion, och man måste då sända in sin alkomätare för en ny kalibrering för att kunna lita på resultatet.
2. Håll reda på promillen
Många blandar ihop begreppen mg/l och promille. Mg/l används när man mäter utandningsluft. Promille när man mäter alkohol i blodet. Den svenska trafikbrottslagen säger att man döms för rattfylleri om man framför ett motorfordon, tåg eller båt om man har en alkoholkoncentration på över 0,2 promille eller 0,10 mg/l utandningsluft. Dessa två nivåer motsvarar varandra i alkoholpåverkan.
Att blanda ihop dessa olika mätenheter är mycket vanligt och som konsument är det viktigt att man vet skillnaden. Om man har en alkomätare som bara visar värden utan att ange vilken visningsenhet (milligram per liter eller promille) så kan användaren tro att han/hon bara är hälften så berusad som denne i själva verket är.