Svenska English Norsk Suomi Deutsch Polski

Nyheter

Pressrelease 15 May

2017-05-15

Smart Start announces offer on Dignita Systems AB

2017-05-10
1A Smart Start, LLC (“Smart Start”) hereby announces a recommended public offer to the shareholders of Dignita Systems AB (“Dignita”) to tender all shares in Dignita to Smart Start at a price of SEK 11.30 in cash per share (the “Offer”). The shares in Dignita are listed on AktieTorget.

Smart Start lägger bud på Dignita Systems AB

2017-05-10
1A Smart Start, LLC (”Smart Start”) offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt erbjudande till aktieägarna i Dignita Systems AB (”Dignita”) om att överlåta samtliga aktier i Dignita till Smart Start för 11,30 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Aktierna i Dignita är listade på AktieTorget.

Statement by the independent bid committee of Dignita Systems AB (publ) in relation to Smart Start´s public takeover offer

2017-05-10
The Independent Bid Committee of the Board of Directors of Dignita Systems AB (publ) unanimously recommends the shareholders to accept the public takeover offer made by 1A Smart Start, LLC. 

Uttalande från den oberoende budkommittén för Dignita Systems AB (publ) med anledning av offentligt erbjudande från Smart Start

2017-05-10
Den oberoende budkommittén för Dignita Systems AB (publ) rekommenderar enhälligt innehavare av aktier att acceptera 1A Smart Starts, LLC offentliga uppköpserbjudande.

Dignita Systems: Ingår samarbetsavtal om en utvecklad rehab process för alkoholproblem på arbetsplatser

2017-03-31

Dignita Systems AB (”Dignita), Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) samt Ljung & Sjöberg AB (”Ljung & Sjöberg”) har inlett ett samarbete för att utveckla ett erbjudande till företag som önskar komma till rätta med alkoholproblem på arbetsplatser. 

Dignita Systems: Kungsbacka Kommun väljer alkolås från Dignita Systems

2017-01-20
Dignita har vunnit Kungsbacka Kommuns upphandling av alkolås för installtion i sina ca 450 fordon där ett fyra årigt avtal om detta nu har ingåtts. Initialt omfattar detta installtion samt service av ca 50-70st alkolås där totalt ca 450 fordon berörs över tiden. Storleken på denna affär uppgår initialt till cirka 500 000 där totala värdet kan uppgå till cirka 3 000 000kr om samtliga fordon kommer att omfattas vilket dock inte är säkerställt genom avtal.

Dignita Systems: Skellefteå Kommun väljer alkolås från Dignita Systems

2016-10-24
Dignita har under den senaste tiden arbetat tillsammans med vår installatörspartner för att lämna ett anbud till Skellefteå Kommuns upphandling av alkolås. Vi förstår att vår partner tilldelats anbudet och avtal skall ingås under de närmaste veckorna. Affären är garanterad först när avtal är skrivet. I detta anbud så levererar Dignita vårt nya alkolås AL-100 till vår installations partner för installation i de ca 600 fordon som över tid berörs av anbudet. Ordervärde för Dignita uppgår då indikativt till ca 3mkr.

Dignita Systems: Norrlandsfonden och Dignita ingår konvertibelt finansieringsavtal

2016-09-13
Dignita har under de senaste månaderna arbetat tillsammans med Norrlandsfonden om hur Norrlandsfonden kan stödja Dignitas tillväxtplaner. Parterna har nu enats om ett samarbete med startpunkt i att Norrlandsfonden ger Dignita ett konvertibelt tillväxt lån om 3mkr med en ränta om Stibor + 3 %, en löptid om 5 år med möjlighet att konvertera till aktier i Dignita till en konverteringskurs om 15kr per aktie.

1 2 3 4 Nästa

© Developed by CommerceLab
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10 % i rabatt på första beställningen.
Du får då också ta del av nyheter och exklusiva erbjudanden före andra!