Svenska English Norsk Suomi Deutsch Polski

Nyheter

Dignita Systems: Ingår samarbetsavtal om en utvecklad rehab process för alkoholproblem på arbetsplatser

2017-03-31

Dignita Systems AB (”Dignita), Rethinking Care Sweden AB:s dotterbolag Friskare på jobbet Norden AB (”Friskare på jobbet”) samt Ljung & Sjöberg AB (”Ljung & Sjöberg”) har inlett ett samarbete för att utveckla ett erbjudande till företag som önskar komma till rätta med alkoholproblem på arbetsplatser. 

Dignita Systems: Kungsbacka Kommun väljer alkolås från Dignita Systems

2017-01-20
Dignita har vunnit Kungsbacka Kommuns upphandling av alkolås för installtion i sina ca 450 fordon där ett fyra årigt avtal om detta nu har ingåtts. Initialt omfattar detta installtion samt service av ca 50-70st alkolås där totalt ca 450 fordon berörs över tiden. Storleken på denna affär uppgår initialt till cirka 500 000 där totala värdet kan uppgå till cirka 3 000 000kr om samtliga fordon kommer att omfattas vilket dock inte är säkerställt genom avtal.

Dignita Systems: Skellefteå Kommun väljer alkolås från Dignita Systems

2016-10-24
Dignita har under den senaste tiden arbetat tillsammans med vår installatörspartner för att lämna ett anbud till Skellefteå Kommuns upphandling av alkolås. Vi förstår att vår partner tilldelats anbudet och avtal skall ingås under de närmaste veckorna. Affären är garanterad först när avtal är skrivet. I detta anbud så levererar Dignita vårt nya alkolås AL-100 till vår installations partner för installation i de ca 600 fordon som över tid berörs av anbudet. Ordervärde för Dignita uppgår då indikativt till ca 3mkr.

Dignita Systems: Norrlandsfonden och Dignita ingår konvertibelt finansieringsavtal

2016-09-13
Dignita har under de senaste månaderna arbetat tillsammans med Norrlandsfonden om hur Norrlandsfonden kan stödja Dignitas tillväxtplaner. Parterna har nu enats om ett samarbete med startpunkt i att Norrlandsfonden ger Dignita ett konvertibelt tillväxt lån om 3mkr med en ränta om Stibor + 3 %, en löptid om 5 år med möjlighet att konvertera till aktier i Dignita till en konverteringskurs om 15kr per aktie.

Dignita Systems AB ingår distributionsavtal för bearbetning av marknaden i Dubai och UAE

2016-09-12

Dignita Systems AB har per september ingått ett distributionsavtal med ASPRO Middle East DMCC. Genom detta avtal säkerställer Dignita en dedikerad partner för att bearbeta marknaden i UAE och ta en rimlig del av den marknads som nu är på väg att skapas i regionen.

Dignita Systems: Tilläggsmemorandum - Dignita Systems AB skriver nytt samarbetsavtal för den norska marknaden

2016-06-02
Dignita Systems AB publicerar härmed tilläggsmemorandum med anledning av att ett nytt betydande samarbetsavtal har ingåtts den 1 juni 2016. Tilläggsmemorandumet skall läsas tillsammans med memorandumet daterat 25 maj 2016 som har upprättats i samband med pågående nyemission.

Dignita Systems AB (publ) genomför nyemission inför notering på AktieTorget

2016-05-25

Dignita Systems AB (publ) (”Dignita Systems” eller ”Bolaget”) genomför en spridningsemission av aktier inför kommande notering på AktieTorget. Kapitalinjektionen kommer primärt användas till att ta marknadsandelar på befintliga och nya marknader. 

Planerat inköp av en pålitlig alkomätare eller ett godkänt alkolås för säkra transporter?

2015-04-15
Nu finns Dignitas kvalitets produkter hos Dialect i Sverige.
Dialect bildades i augusti 1995 under gemensamt varumärke. Idag är vi en rikstäckande kedja som drivs av koncernen Dialect AB. 
Vi är 650 anställda och omsatte en miljard kronor under 2013. Huvudkontoret finns i Solna och med våra 50 kundcenter är vi etablerade i alla delar av landet, från Boden till Malmö.

dialect.se/kundcenter

Teknikmagasinet = AM-800

2015-04-15

Nu finns vår storsäljare i Teknikmagasinets affärer.
Den är Certifierad enligt Europastandard EN-16280-2012

Enkel att använda och har 36 månaders garanti (förutsätter att kalibrering görs varje år)

Denna alkoholmätare säljs även under varumärket Dignita AM 6000.

www.teknikmagasinet.se/produkter/hem-o-hushall/alkotestare/alco-check-am-800 

1 2 3 4 Nästa

© Developed by CommerceLab
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 10 % i rabatt på första beställningen.
Du får då också ta del av nyheter och exklusiva erbjudanden före andra!