Vanliga frågor

 

Hur ansöker jag om ett körkort med villkor om alkolås?

Ring eller maila till oss på Dignitas användarhjälp för villkorat körkort så hjälper vi dig. Du når oss på tel: 019-17 00 00 eller e-mail: info@dignita.se.
Det finns också information på Transportstyrelsens hemsida Körkortsportalen samt i broschyren "Alkolås efter rattfylleri".

 

Hur länge måste jag köra med alkolås?

Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. Tiden beror på alvarlighetsgrad och räknas från delgivningen av beslutet om körkort med villkor om alkolås.

 

Vad kostar det för mig att delta?

Du kan hyra ditt Dignita alkolås AL-100V för villkorat körkort, och då ingår installation, service, kalibrering och urmontering. Priser och villkor för dessa hittar du under fliken "Kostnad" på Dignitas hemsida för "Villkorat Alkolås".


Transportstyrelsen tar inte ut någon avgift och i hyran ingår alla planerade tjänster som krävs för det villkorade alkolåset under hela villkorsperioden. Kostnad tillkommer för obligatoriska läkarkontroller.

 

Vad händer om jag inte väljer alkolås?

Då återkallas körkortet under ett eller två år. Under spärrtiden har du inte rätt att köra bil. Får du en spärrtid på mer än ett år krävs dessutom ett nytt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov) för att återfå körkortet. Du måste också söka nytt körkortstillstånd och genomföra riskutbildning vilket innebär merkostnader.

 

Vilken läkare kan jag anlita?

Läkarintygen ska vara utfärdade av en läkare med specialistkompetens. Du kan kontakta Dignita på 019-17 00 00 eller sjukvårdsupplysningen eller närmaste vårdcentral för att höra om en sådan läkare finns i närheten av dig.

 

Vilket alkolås får jag använda?

Du får endast använda sådana alkolås som Transportstyrelsen godkänt och som presenteras på deras hemsida. Dignita AL-100V är ett av de få godkända alkolåsen. Det krävs även att alkolåset är programmerat på rätt sätt och personligt utfärdat till dig.

 

Vad gör jag om jag redan är godkänd för villkorat körkort och vill sätta in ett Dignita alkolås i mitt fordon?

Ring till Dignita på 019-17 00 00. Vi svarar på dina frågor och ordnar så att ditt alkolås finns klart att installera på det servicecenter som passar dig bäst.

 

Vem installerar och servar alkolåset?

Du måste installera och serva alkolåset på något av Dignitas certifierade servicecenter.

 

Hur ofta måste jag åka till ett serviceställe och kontrollera/tömma låset?

Du måste kontrollera och utföra service på alkolåset minst var 6:e månad. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol. Alkolåset informerar om när service ska göras med både ljud och ljussignaler. Vid samtliga servicetillfällen överförs loggade uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen. Om inte uppgifter överförs vid de tillfällen som krävs kan Transportstyrelsen upphäva tillståndet för villkorat körkort.

 

Vem ansvarar för att alkolåset fungerar?

Ett Dignitagodkänt servicecenter ska utföra en kvalitetssäkrad installation och genomföra förebyggande service och loggtömning av alkolåset var 6:e månad. Om ett alkolås krånglar är servicecentret skyldigt att snarast åtgärda problemet. Du förbinder dig att följa Dignitas och servicecentrets anvisningar för skötsel av alkolåset samt Transportstyrelsens regler för villkorat alkolås.

 

När får jag börja köra?

Du får börja köra efter Transportstyrelsens beslut när alkolåset är installerat och ditt nya villkorade körkort är utfärdat. Efter villkorsperiodens slut gäller att du måste ha beviljats körkortstillstånd samt att ansökningshandling kommit in till Transportstyrelsen och godkänts för att ditt vanliga körkort ska kunna utfärdas.

 

Får jag köra utanför Sverige med alkolås?

Nej, körkortet med villkor om alkolås är endast giltigt i Sverige.

 

Får jag vara handledare för person som övningskör?

Nej, den som inom de tre senaste åren haft sitt körkort förenat med villkor om alkolås kan inte bli godkänd som handledare.

 

Vilka fordon får jag köra?

Alkolåset är personligt så du får alltså endast köra det fordon som har ditt alkolås installerat. Möjligheten att få körkort med villkor om alkolås gäller alla körkortstyper, även A och AM. Det gäller dock inte för förarbevis eller traktorkort. Det är tillåtet att ha alkolås i flera fordon samtidigt.

 

Vad händer om jag försöker starta fordonet med alkohol i kroppen?

Vid upprepade underkända utandningsprov eller återkommande utandningsprov kommer det att krävas tidigarelagd service av alkolåset. Samma sak gäller om utandningsprov inte lämnas under färd. Vid service skickas uppgifter ur alkolåsets logg till Transportstyrelsen. Om du inte genomför service inom föreskriven tid går fordonet inte att starta, utan får bogseras eller bärgas till ett servicecenter för att alkolåsets blockering ska kunna hävas. Underkända utandningsprov kan både få konsekvenser för fortsatt körkort med villkor och för att få tillbaka körkortet efter villkorstiden.

 

Stämmer det att alkolås kan reagera på munalkohol och andra ämnen än alkohol?

Ja, det är möjligt. Därför är det viktigt att följa instruktionerna om hur du ska använda alkolåset. Alkolåset kan t ex reagera på spolarvätska och handsprit m m.

 

Kan man lura alkolåset genom att använda en pump eller liknande?

Nej, alkolåset har manipulationsskydd som kan avgöra om det är en människa som blåser eller ej.

 

Vad händer om någon annan kör fordonet?

Alkolåset är personligt för dig. Det betyder att du också är personligen ansvarig för alla blås i alkolåset, oavsett vem som blåst. Detta innebär att andra får köra fordonet, men du är ansvarig för vad som sker med låset.

 

Syns det på körkortet att jag har alkolås?

Ja. Körkortet har en särskild villkorskod 107 på baksidan. Precis som med andra villkor, till exempel glasögon, måste bland annat polisen vid en kontroll kunna identifiera de villkor som gäller för körkortet. Villkorskoden kommer också att anges i vägtrafikregistret.

 

Måste jag ta om mitt körkort?

Den som har körkort med villkor om alkolås måste inte ta om sitt körkort vid villkorstidens slut. Detta under förutsättning att villkoret om alkolås inte undanröjs på grund av misskötsamhet under villkorstiden. Den som inte har villkor om alkolås och istället får sitt körkort återkallat mer än ett år måste ta om sitt körkort. Den som har ett körkort med prövotid och får detta återkallat måste ta om sitt körkort oavsett.

 

Får jag tillgodoräkna mig den tid mitt körkort varit återkallat?

Nej. Villkorstiden räknas från den dag du delges bifallsbeslutet och löper ett eller två år (enligt beslutet) oavsett hur lång tid ditt körkort tidigare varit återkallat.