Villkorat körkort

Den som fått eller riskerar att få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med villkor om alkolås i stället för att vara utan körkort. Förutsättningen är att den sökande har ett gällande svenskt körkort och att det handlar om rattfylleri på grund av alkohol och inte andra droger.

Efter den sista hyresperioden monterar certifierad serviceverkstad ut alkolåset och ansvarar för att detta skickas tillbaka till Dignita.

 

Villkorstiden är ett eller två år och räknas från delgivningen av bifallsbeslutet. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig den tid som körkortet tidigare varit omhändertaget eller återkallat.

 

Villkorstiden är två år i följande fall:

 

  • om det gäller grovt rattfylleri
  • om du under de fem senaste åren gjort dig skyldig till upprepade fall av rattfylleri till följd av alkoholförtäring
  • om du har diagnosen alkoholberoende eller alkoholmissbruk

 

I övriga fall är villkorstiden ett år.


 

Det här är Transportstyrelsens instruktionsfilm där det steg-för-steg förklaras hur allt fungerar och hur du får tillbaka ditt körkort efter villkorsperioden.

 

Informationsbroschyr från Transportstyrelsen

 

För mer information om villkorat körkort kontakta Dignitas ansökningshjälp på 019 - 17 00 00 eller besök Körkortsportalen.